Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

brefffica
16:42
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarbra12 marbra12
brefffica
16:42
brefffica
16:32
9381 660f 500
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viaohshit ohshit
brefffica
16:32
Kluczem do sukcesu myśleć głową tak jak się to robiło latem! W głowie trzeba mieć ciągle słońce i wakacyjną odwagę, choć za oknem jesieniozima!
— genialna @9-smerfnych-mysli
Reposted frompuhinka puhinka viaohshit ohshit
brefffica
16:31
brefffica
16:26
Opiekować należy się pizdusiem.
Prawdziwego mężczyznę się wspiera.
— Paweł Rawski | http://www.blog.pawelrawski.pl/relacje/jestescie-slepe-2/
Reposted frombeckycue beckycue viapsychora psychora
brefffica
16:26
Opiekować należy się pizdusiem.
Prawdziwego mężczyznę się wspiera.
— Paweł Rawski | http://www.blog.pawelrawski.pl/relacje/jestescie-slepe-2/
16:23
brefffica
16:20
6936 3a24 500
Reposted fromrisky risky vianegacja negacja
brefffica
16:14
4409 f13b
Reposted fromNeutrum Neutrum viastraggler straggler
16:11
9394 9a7f
16:06
It’s dark because you are trying too hard. Lightly child, lightly. Learn to do everything lightly.
— Aldous Huxley
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianegacja negacja
brefffica
16:05
0150 b3b7
Reposted frompeache peache vianegacja negacja
brefffica
16:05
6519 797f
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viapirania pirania
brefffica
16:03
6283 50f6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajnna jnna
brefffica
15:51
Kopciuszek wcale nie chciała żadnego pieprzonego księcia.
Chciała mieć wolny wieczór, nową kieckę i skuć się na mieście
— yes!
brefffica
15:50
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
brefffica
15:50
4127 03ed
Reposted fromLookrecja Lookrecja viapunkahontaz punkahontaz
brefffica
15:49
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viauncrubed uncrubed
brefffica
15:49
8548 591e
Reposted fromcodeinecups codeinecups viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl